TÀI NGUYÊN KHỞI NGHIỆP

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  SỐNG LÀ PHẢI MƠ

  THÂN CHÀO QUÍ THẦY, CÔ & CÁC BẠN ĐẾN VỚI BLOG KHỞI NGHIỆP - HẢI NGUYÊN VĂN!
  “ Mỗi người dù ít hay nhiều đều học ở bất kỳ người khác đôi điều gì đó” - Chúc mọi người sức khỏe, niềm vui, “TÂM” để trọn nghề và “NHẪN” để ước mơ!

  NGOẠI KHÓA TIẾNG ANH 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:08' 25-10-2013
  Dung lượng: 36.0 MB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME
  THCS VỊ ĐÔNG
  What time is it?
  Time
  What time is it?
  1
  6
  5
  4
  3
  2
  What time is it?
  It’s three o’clock.
  What time is it?
  It’s ten five.
  It’s five past ten.
  What time is it?
  It’s eleven fifteen.
  It’s a quarter past eleven.
  What time is it?
  It’s one thirty.
  It’s half past one.
  What time is it?
  It’s one forty.
  It’s twenty to two.
  What time is it?
  It’s four fifty-five.
  It’s five to five.
  The present progressive tense:
  Form:
  S + am/ is/ are + V-ing….
  Use:
  Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn tả sự việc đang xảy ra ở hiện tại.
  The present progressive tense:
  now
  at the moment
  1
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  8
  Start
  90
  89
  88
  87
  86
  85
  84
  83
  82
  81
  80
  79
  78
  77
  76
  75
  74
  73
  72
  71
  70
  69
  68
  67
  66
  65
  64
  63
  62
  61
  60
  59
  58
  57
  56
  55
  54
  53
  52
  51
  50
  49
  48
  47
  46
  45
  44
  43
  42
  41
  40
  39
  38
  37
  36
  35
  34
  33
  32
  31
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Start
  90
  89
  88
  87
  86
  85
  84
  83
  82
  81
  80
  79
  78
  77
  76
  75
  74
  73
  72
  71
  70
  69
  68
  67
  66
  65
  64
  63
  62
  61
  60
  59
  58
  57
  56
  55
  54
  53
  52
  51
  50
  49
  48
  47
  46
  45
  44
  43
  42
  41
  40
  39
  38
  37
  36
  35
  34
  33
  32
  31
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  END
  1
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  8
  1
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  8
  1/ He’s riding a bike.
  7/ She’s skipping rope.
  5/ They’re watching TV.
  6/ She’s listening to music.
  3/ She’s doing her homework.
  2/ They’re playing soccer.
  8/ They’re playing blindman’s bluff.
  4/ He’s playing the guitar.
  Subjects
  English
  Biology
  Geography
  Math
  Physics
  Physical Education
  Music
  Literature
  7.
  1.
  5.
  6.
  3.
  4.
  2.
  8.
  Suggestions
  -Let’s …………………
  -Why don’t we ………………
  - Would you like………………
  - What about………………….
  + V .
  + V ?
  + Ving ?
  + to V ?
  Give the correct form of the verbs:
  play badminton
  read books in the library
  swim in the pool
  watch television
  play volleyball
  rehearse a play
  go to the movie theater
  1
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Let’s………………….
  play badminton.
  Lucky number
  Why don’t we…………………………...
  read books in the library?
  What about ………………………….
  swimming in the pool?
  Would you like……………………..
  to watch television?
  Let’s…………………………
  go to the movie theater.
  Would you like …………………...
  to play volleyball?
  What about……………………
  rehearsing a play?
  GOODBYE !
   
  Gửi ý kiến