TÀI NGUYÊN KHỞI NGHIỆP

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  SỐNG LÀ PHẢI MƠ

  THÂN CHÀO QUÍ THẦY, CÔ & CÁC BẠN ĐẾN VỚI BLOG KHỞI NGHIỆP - HẢI NGUYÊN VĂN!
  “ Mỗi người dù ít hay nhiều đều học ở bất kỳ người khác đôi điều gì đó” - Chúc mọi người sức khỏe, niềm vui, “TÂM” để trọn nghề và “NHẪN” để ước mơ!

  GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:49' 25-08-2013
  Dung lượng: 626.5 KB
  Số lượt tải: 17
  Số lượt thích: 0 người
  Week: 1
  Date of making:25/ 8/ 2012
  Date of teaching: 27/8 – 31/8/2012
  Period: 1st
  UNIT 1: Ai (Lesson 1)
  I.Aims
  By the end of the lesson, sts can read and use the letter “Ai” and some words including “Ai’’ letter.
  Develop sts’ speaking, listening, reading skills
  II.Language focus
  Rain, train
  III.Teaching aids
  Text book, lesson plan, pictures …
  IV.Procedures
  Teacher’s and students’ activities
  The content
  
  1.Warm up( 7’)
  - T gets acquainted with sts
  - Introduce text book, work book, the ways to learn English 2.
  
  
  2. Presentation(8`)
  - T presents new words by using pictures
  - T reads the new words 3 times then has sts repeat again in chorus then individually.
  - Sts listen, practice reading new words.
  I. New words
  - rain
  - train

  
  3. Practice (15’)
  * Read and match
  - T guides sts read the word then match the word with the thing in the picture on page 6.
  - Sts read then do matching. T corrects.
  * Listen and read
  - T reads the poem in the text book modally then has sts read it
  - T calls some sts read the poem then explains the meaning for sts.
  II. Read and match
   train


  III. Listen and read
  Rain! Rain! Rain!
  When it rains.
  I can not play
  With my train
  In the rain.

  
  4. further practice (8’)
  - T lets sts make the words with the ‘ai’ sound.
  -Sts make the words individually in the text book.
  
  Tr_ _n r_ _n
  
  5. Home work (2’)
  - T consolidates the lesson, has sts learn the words by heart.
  Rain
  Train


  
    Week: 1
  Date of making:25/ 8/ 2012
  Date of teaching: 27/8 – 31/8/2012
  Period: 2nd UNIT 1: Ai
  Lesson 2
  Aims
  After the lesson, sts know some sentences including ‘’rain’’ and ‘’train’’ words
  Develop sts’ writing, speaking skills.
  Language focus
  Structures: I can see lots of rain
  He is playing with the train.
  Teaching aids
  Text book, lesson plan, pictures …
  Procedures

  Teacher’s and students’ activities
  The content
  
  Warm up (6’)
  T lets sts play the game : Jumbled words
  T divides the class into 2 groups
  Sts works in groups to play the game. T calls two representatives of 2 groups go to the board to arrange the words
  Jumbled words
  Rina
  Airtn

  Keys: rain, train
  
  Practice (22’)
  Complete the sentences:
  T gives out the sentences then has sts complete the sentences.
  T has sts read the sentences which they have completed.
  Let’s talk:
  Sts look at the book and say

  *Complete the sentences:
  1. I can see lots of ________
  2. He is playing with the ______
  *Let’s talk
  He is playing with the _____

  
  Production ( 10’)
  Complete the crossword puzzle
  Sts work in pairs to complete the crossword puzzle


  Sing the song: It’s raining, It’s pouring
  T lets sts listen the song two or three times then has them practice sing the song.
  Complete the crossword puzzle  
  Home work (2’)
  T has sts
  Learn the model sentences
  Prepare the next lesson.


  
    Date of planning:
  Date of teaching:
  UNIT 2: All
  Lesson 1
  Aims
  After the lesson, sts can remember and use words including ‘’All’’ letter
  Develop sts’ speaking, writing, listening and reading skills
  Language focus
  Ball
  hall
  Teaching aids
  Text book, lesson plan, pictures, CD
  Procedure
  Class organization
  Greeting
  Checking attendance
  New lesson

  Teacher’s and students’ activities
  The content
  
  Warm up ( mins)
  T has sts play the game “Hang man’’
  Sts try to guess the word
  Hang man
  T r a i n
  
  Presentation ( mins)
  T introduces the new words by using pictures
  Sts listen, take notes and practice reading new words in chorus then individually
  New words
  Ball
  hall
  
  Practice ( mins)
  Read and match
  T helps sts pronounce words then guides them match words with the right things.


  Listen and read
  T reads the poem modally then has sts repeat
  Call some sts read it
  Read and match
   
   
  Gửi ý kiến