TÀI NGUYÊN KHỞI NGHIỆP

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  SỐNG LÀ PHẢI MƠ

  THÂN CHÀO QUÍ THẦY, CÔ & CÁC BẠN ĐẾN VỚI BLOG KHỞI NGHIỆP - HẢI NGUYÊN VĂN!
  “ Mỗi người dù ít hay nhiều đều học ở bất kỳ người khác đôi điều gì đó” - Chúc mọi người sức khỏe, niềm vui, “TÂM” để trọn nghề và “NHẪN” để ước mơ!

  UNIT 1 - LOOKING BACK (G6-TĐ)

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:03' 26-08-2014
  Dung lượng: 3.1 MB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  QUANG TRUNG SECONDARY SCHOOL
  ENGLISH 6
  Teacher: Huynh thi My An
  WELCOME TO OUR CLASS
  UNIT 1: MY NEW SCHOOL
  Lesson 6: Looking back
  Lesson 6: Looking back
  Vocabulary
  4
  5
  6
  2.uniform
  3.Pencil
  sharperner
  1.dictionary
  6.calculator
  4.notebook
  5.compass
  1
  2
  3
  1. Write the words that match the pictures
  1. study
  Lesson 6: Looking back
  2. Write the words that match the pictures
  play
  Lesson 6: Looking back
  3. Listen. Then write down the words you hear
  do
  study
  have
  sports
  badminton
  music
  morning exercise
  homework
  new words
  geography
  English lessons
  a new book
  He from Danang.

  2. Do you study English? No, I

  3. She to school with friends.

  4. I my homework afterschool.

  5. Mr Vo music at my school.

  6. The team football on Sunday.  (come)
  (do not)
  (walk)
  (do)
  (play)
  comes
  don’t
  walks
  do
  plays
  (play)
  plays
  Lesson 6: Looking back
  4. Complete the sentences :
  grammar
  Lesson 6: Looking back
  5. Complete the sentences with present continuous.
  They (d0) judo in the gym.

  2. My friends (ride) to school with me.

  3. He (study) school vocabulary.

  4. Mr. Lee (have) lunch with his students.

  5. I (walk) to class with my friends.

  6. Ms Huong (teach) the class math.
  is doing
  is studying
  is having
  is teaching
  am walking
  are riding
  Hoang (1. live) in a small house in the center
  of the village. His house (2. be) near his new
  School. Everuday, he (3. have) breakfast at 6
  o’clock. Now he (4. walk) to school with his
  friends. They (5. go) to school everyday.
  Hoang and his friends (6. study) in grade 6 at
  An Long Lower Secondary School. This week they
  (7.work) on a sproject about the
  neighborhood. Hoang (8. love) his school.
  Lesson 6: Looking back
  6. Complete the text with the verb tenses
  lives
  is
  has
  is walking
  go
  study
  are working
  loves
  Yes, she does.
  How many classes are there in your school?
  I do my homework and watch TV.
  How is your first week at school?
  Does Mai live here her school?
  Oh, wonderful.
  Sixteen.
  What do you do in the evening?
  Lesson 6: Looking back
  7. Match the questions and answers
  Communication
  b-g
  d-f
  e-a
  h-c
  How many classes are there in your school?
  Sixteen.
  How is your first week at school?
  Oh, wonderful.
  Does Mai live here her school?
  Yes, she does.
  What do you do in the evening?
  I do my homework and watch TV.
  Lesson 6: Looking back
  8. Now roll-play the questions and answers
  Communication
  Homework
  III- Homework:
  - Practise exercises again
  - You can write about your dream school at home.
  -Prepare Unit2- GETTING STARTED
   
  Gửi ý kiến