TÀI NGUYÊN KHỞI NGHIỆP

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  SỐNG LÀ PHẢI MƠ

  THÂN CHÀO QUÍ THẦY, CÔ & CÁC BẠN ĐẾN VỚI BLOG KHỞI NGHIỆP - HẢI NGUYÊN VĂN!
  “ Mỗi người dù ít hay nhiều đều học ở bất kỳ người khác đôi điều gì đó” - Chúc mọi người sức khỏe, niềm vui, “TÂM” để trọn nghề và “NHẪN” để ước mơ!

  UNIT 2 - A CLOSER LOOK 1 (G6-TĐ)

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:01' 26-08-2014
  Dung lượng: 10.7 MB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  MYHIEP SECONDARY SCHOOL
  ENGLISH 6
  HUỲNH THỊ MỸ AN
  Teacher:
  checking old lesson
  Make up sentences with the verbs : :
   I play music every night.
   I do judo on Sundays.
   I have lessons on Monday.
   I study English on Tuesday and Friday.
  home love cold boat
  come mother go
  Judo brother some

  home boat cold go judo
  come love mother brother some
  UNIT 1: My new school
  Lesson 3: A closer look 2
  The present simple
  Example:
  Duy’s new school has a small playground.
   Duy’s new school has a large playground.
  Duy near school.

  2. Duy his new school.

  3. Vy and Duy

  4. Mr. Quang teaches Duy

  5. At break time, Phong
  football.
  doesn’t live
  doesn’t like
  walk to school.
  science.
  plays
  lives
  likes
  ride their bike to school
  English
  doesn’t play
  you / ride your bicycle / to school.

  you / read / in the library / at break time.

  you / like / your new school.

  your friends / go to school / with you.

  you / do your homework / after school.

  Do you ride your bicycle to school ?
   Yes , I do / No, I don’t.
  Do you read in the library at break time ?
   Yes , I do / No, I don’t.
  Do you like your new school ?
   Yes , I do / No, I don’t.
  Do your friends go to school with you ?
   Yes , they do / No, they don’t.
  Do you do your homework after school ?
   Yes , I do / No, I don’t.
  The present continuous
  Example:
  Yummy! I (have )____ school lunch with my new friends..
  I football now. I’m tired.

  2. Shh! They in the library.

  3. Vy and Phong their homework.

  4. Now I an English lesson with Mr Lee.

  5. Phong, Vy and Duy their bicycles to school now.
  (not play )_____
  (study) _____
  (not do)___
  (have)___
  (ride)___
  am not playing
  are studying
  aren’t doing
  am having
  are riding
  am having
  * wear uniform every day
  * wear uniform on Mondays and Saturdays.
  interesting
  *have lessons in the afternoon
  *have lessons in the morning
  have many subjects
  * do homework at home
  * do homework in the library
  have lots to do
  Make a conversation :

  A: Hello, Hung.Glad to see you.

  B: Hi, Tuan.Glad to see you, too.
  How are you today?

  A: Very well.thanks.And you?

  B: Just fine. Thank you.Oh, the
  class will begin soon. We must
  come in class.Bye, see you late.

  A: Ok. Bye bye.
  Homework
  Learn the lesson well.

  Give the correct tenses of the verbs :
  Ex: 1. She (not study) doesn’t study
  on Friday.
  2.He (have)____a new haircut now.
  3.I usually (have) __breakfast at 7.00.
  4. Look! The car (come) ______ .

  - Prepare “Unit 1: Communication”
   
  Gửi ý kiến