TÀI NGUYÊN KHỞI NGHIỆP

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  SỐNG LÀ PHẢI MƠ

  THÂN CHÀO QUÍ THẦY, CÔ & CÁC BẠN ĐẾN VỚI BLOG KHỞI NGHIỆP - HẢI NGUYÊN VĂN!
  “ Mỗi người dù ít hay nhiều đều học ở bất kỳ người khác đôi điều gì đó” - Chúc mọi người sức khỏe, niềm vui, “TÂM” để trọn nghề và “NHẪN” để ước mơ!

  UNIT 1 - GETTING STARTED 2 (G6-TĐ)

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:56' 26-08-2014
  Dung lượng: 1.7 MB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO OUR CLASS
  Unit 1: MY NEW SCHOOL
  Lesson 1: Getting Started
  - be excited about
  - a special day
  UNIT 1: MY NEW SCHOOL
  Lesson 1: Getting started
  1. Listen and read.
  một ngày đặc biệt
  háo hức về
  - Who are they?
  - What is Phong doing?
  - Who are Vy and Duy?
  - Why is this special day?
  - calculator (n)

  - knock (v)
  - heavy (adj)
  - a special day
  UNIT 1: MY NEW SCHOOL
  Lesson 1: Getting started
  1. Listen and read.
  gõ (cửa)
  nặng
  máy tính
  - compass (n)
  com - pa
  - smart (adj)
  bảnh bao, sáng sủa
  - Uniform (n)
  đồng phục
  một ngày đặc biệt
  - be excited about
  háo hức về
  5- calculator (n)
  3- knock (v)
  4- heavy (adj)
  G-gõ (cửa)
  A-nặng
  D-máy tính
  6- compass (n)
  C-com - pa
  7- smart (adj)
  B-bảnh bao, sáng sủa
  2- be excited about
  1- a special day
  F-một ngày đặc biệt
  E-háo hức về
  Match the new words with the suitable meaning.
  Phong: Oh, someone’s knoking the door.
  Phong’s Mum: Hi,Vy. You’re early. Phong’s having breakfast.
  Vy: Hi, Mrs nguyen. Oh dear,I’m sorry. I’m excited about our first day at school.
  Phong’s Mum: Ha ha, I see. Please come in.
  Vy: Hi, Phong. Are you ready?
  Phong: Yes, just a minute.
  Vy: Oh, I have a new friend. This is Duy.
  Phong: Hi, Duy. Nice to meet you.
  Duy: Hi, Phong. Nice to meet you too. I live here now. I go to the same school as you.
  Phong: That’s good. School will be great – you’ll see.
  Hmm, your school bag looks heavy.
  Duy: Yes, it is. I have new notebooks, a new calculator, and new pens.
  Phong: And you’re wearing the new uniform Duy. You look smart!
  Duy: Thanks, Phong.
  Phong: Let me put on my uniform too. Then we can go.
  Vy: Sure, Phong.
  a. Are these sentences true (T) or false (F)?
  b. Find these expressions in the conversation.
  Check what they mean.
  1. Vy and Duy are early.
  2. Phong is eating.
  3. Duy is Phong’s friend.
  4. Duy lives near Phong.
  5. Phong is wearing a school uniform.
  T
  T
  F
  T
  F
  used to express surprise (negative)
  you’ll find out.
  used to invite sb in
  used to say ‘yes’/ ’alright’
  c. Work in pairs. Create shot role-plays with the expressions.
  Then practise them.
  Example:
  A: Oh dear. I forgot my calculator.
  B: That’s OK, you can borrow mine.
  A: Thank you!
  2. Listen and read the following poem.
  Get up, Nam
  Get up, Nam
  You’re going back to school
  Your friends are going back to school, too.
  The new school year starts today.
  You’ve got nice shoes
  You’ve got new pens
  Your friends are on their way.
  - Who is the poem about?
  - Who are going back to school?
  - What does he have?
  Answer these questions:
  It’s about Nam.
  His friends are.
  He has nice shoes, new pens.
  Work in pairs. Write a poem about your partner.
  Use the poem above to help you.
  Get up, Nam
  Get up, Nam
  You’re going back to school
  Your friends are going back to school, too.
  The new school year starts today.
  You’ve got nice shoes
  You’ve got new pens
  Your friends are on their way.
  b. Now read the poem to your partner.
  Khanh is going back to school today.
  His friends are going back to school, too.
  His new school year starts today.
  He’s got a nice school bag.
  He’s got a new bike.
  His friends are on their way.
  Example:
  3. Math the words with the school things.
  Then listen and repeat.
  a. bicycle
  b. pencil sharpener
  c. calculator
  d. rubber
  e. compass
  f. notebook
  g. ruler
  h. textbook
  i. pencil case
  j. school bag
  1 - b 2 - e 3 - j 4 - d 5 - c
  6 - i 7 - f 8 - a 9 - g 10 - h
  4. Look aroud the class – what other things do you have in your classroom? Ask your teacher.
  Example:
  I have a calculator.
  * Production:
  Look around the class. What school things do you see? Make sentences with these words.
  - What is the topic of the lesson today?
  - Come in, start, smart, compass…
  - notebook, go…
  HOMEWORK:
  - Learn by heart the words about school things and draw pictures next to new words in your vocabulary book.
  - Learn the poem by heart and write another poem.
  - Prepare: Closer look 1.
  Thank you for your attendance!
   
  Gửi ý kiến