TÀI NGUYÊN KHỞI NGHIỆP

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  SỐNG LÀ PHẢI MƠ

  THÂN CHÀO QUÍ THẦY, CÔ & CÁC BẠN ĐẾN VỚI BLOG KHỞI NGHIỆP - HẢI NGUYÊN VĂN!
  “ Mỗi người dù ít hay nhiều đều học ở bất kỳ người khác đôi điều gì đó” - Chúc mọi người sức khỏe, niềm vui, “TÂM” để trọn nghề và “NHẪN” để ước mơ!

  ÔN TẬP HKI TIẾNG ANH 9 (10-11)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:41' 05-12-2010
  Dung lượng: 12.3 KB
  Số lượt tải: 394
  Số lượt thích: 0 người
  TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC 2007-2008
  MÔN TIẾNG ANH - LỚP 9

  A. VOCABULARY:
  * Unit 1 → Unit 5 (page 101-105)
  * Read "Listen and read:, "read" again. (Unit 1 → Unit 5)
  B. GRAMMAR:
  I. TENCES:
  1. The past simple (thì quá khứ đơn):
  a) to be:
  - S + was / were
  - S + was / were + not
  - ... was / were + S ... ?
  + ed (hợp quy tắc)
  b) - S + V
  cột 2 (bất quy tắc)
  - S + didn`t + V-infi
  - Did + S + V-infi ... ?
  2. The present perfect tense (thì hiện tại hoàn thành):
  + ed (hợp quy tắc)
  - S + have / has + V (p.p)
  Cột 3 (bất quy tắc)
  - S + have / has + not + V(p.p)
  - have / has + S + V (p.p) ... ?
  3. The present progressive tense:
  S + to be (am / is / are) + V-ing
  4. The past propressive tense:
  S + was / were + V-ing
  5. The simple future:
  S + will / shall + V-infi
  6. Modal verbs:
  S + modal verbs + V-infi ...
  Note:
  (modal verbs: can; could ; will; would; may; might; be going to; must; have to)
  II. WISH (ao ước):  * to be ( were (tất cả các ngôi)
  * can ( could
  Ex: - They don`t stay in Hue.
  ( They wish they stayed in Hue.
  - I am not taller.
  ( I wish I were taller.
  III. PASSIVE VOICE (bị động):
  1. The present simple:


  Ex: - People grow rice in tropical countries.
  ( Rice is grown in tropical countries.
  2. The past simple:  Ex: - They built this school 3 years ago.
  ( This school was built 3 years ago.
  3. The present perfect:  Ex: - Lan has cooked the food.
  ( The food has been cooked by Lan.
  4. The simple future:  Ex: - They will produce five milion bottles of champagne next year.
  ( Five milion bottles of champagne will be produced next year.
  5. Modal verbs:
  (can; could ; will ` would ; should ; may; might; be going to; have to ; must ...)  Ex: - We can solve the problem easily.
  ( The problem can be solved easily.
  * Notes: by people; by them; by us; by everyone ... bỏ trong câu bị động.
  IV. REPORTED SPEECH:
  1. Reported statements:  Ex: - Aunt Xuan said "I`m happy to see you."
  ( Aunt Xuan said (that) she was happy to see you.
  2. Reported questions:
  a) Yes - No questions:  Ex: - "Where do you live?" She asked me.
  ( She asked me where I lived.
  * Notes:
  Direct speech
  Reported speech
  
   now
  today
  tonight
  tomorrow
  yesterday
  last night
  two days ago
  here
  this
  these
   then
  that day
  that night
  the next / following day
  the day before
  the night before
  two days before
  there
  that
  those
  
  
  Ex: - "I`ll go to Hue tomorrow." Miss Chi said.
  ( Miss Chi said she would go to Hue the following day.
  - "I`m having a wonderful time here." Mai said.
  ( Mai said she was having a wonderful time there.
  V. CONDITIONAL SENTENCES:
  if - clause
  main clause
  
  
  simple present
  will
  can + V-infi
  must
  
  
  Ex: - If you get up late, you will be late for work.
  - If she wants to be a good student, she must study hard.
  VI. TAG - QUESTIONS
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓