TÀI NGUYÊN KHỞI NGHIỆP

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  SỐNG LÀ PHẢI MƠ

  THÂN CHÀO QUÍ THẦY, CÔ & CÁC BẠN ĐẾN VỚI BLOG KHỞI NGHIỆP - HẢI NGUYÊN VĂN!
  “ Mỗi người dù ít hay nhiều đều học ở bất kỳ người khác đôi điều gì đó” - Chúc mọi người sức khỏe, niềm vui, “TÂM” để trọn nghề và “NHẪN” để ước mơ!

  LÝ THUYẾT ÔN TẬP HKI ANH 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:30' 05-12-2010
  Dung lượng: 72.5 KB
  Số lượt tải: 348
  Số lượt thích: 0 người
  ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH ANH 9
  A. THEORY
  I. Tense
  1. Present Simple tense.( Thì hiện tại đơn)
  - Use : Để diễn tả các sự việc một cách tổng quát , không nhất thiết chỉ nghĩ đến hiện tại . Ta dùng thì này để nói đến moat sự việc nào đó xảy ra liên tục ,lặp đi lặp lại nhiều lần , hay môt điều gì đó luôn luôn đúng ,dù cho sự việc đó có xảy ra ngay tại lúc nói hay không là điều không quan trọng .
  - Form: + S + V/Vs / es + ……………………. Ex -The earth goes around the sun.
  S + don’t/doesn’t + V+ ……………….. -We don’t have classes on Sunday.
  ? Do/Does + S + V + ………………….? - Does Lan speak French?
  2. Past Simple Tense (Thì quá khứ đơn)
  - Use : Diễn tả hành động xảy ra và kết thúc tại một thời điểm xác định ở quá khứ
  - Form: + S + V-ed(regular) / V2 ( column irregular) + ………… Ex : - He arrived here yesterday.
  - S + didn’t + V + …………………. - She didn’t go to school yesterday.
  ? Did + S + V + …………………… ? - Did you clean this table?
  - Note: Thì quá khứ đơn thường được dùng với các cum từ chỉ thời gian xác định ở quá khứ : last week / month / year . . ., a week / 3 days / 5 months . . . , yesterday, yesterday morning / evening, In+ năm, from 2000 to2005
  - Cách đọc các đông từ ở quá khứ đơn với “ ED”:
  + “ ED”: được đọc là /t/ khi những động từ nguyên mẫu có âm tận cùng là /f/, /k/, /p/, /s/,/t(/, /(/.
  Ex : laughed , asked , helped , watch , pushed , dressed , ……………
  + “ ED”: đươcï đọc là /id/ khi những động từ nguyên mẫu có âm tận cùng là /d/ và /t/
  Ex : needed , wanted , waited , ……..
  + “ ED”: đươcï đọc là /d/ khi những động từ nguyên mẫu có âm tận cùng là các âm còn lại
  Ex : enjoyed , saved , filled ,……….
  3. Present perfect tense( Thì hiện tại hoàn thành )
  - Use :- Dùng để miêu tả một hành động xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả còn lưu đến hiện tại
  - Dùng để miêu tả một hành động vừa mới xảy ra ( ta dùng với JUST)
  - Dùng để miêu tả một hành động được hoàn tất sớm hơn sự mong đợi (ta dùng với ALREADY) Ex: I have already finished this work.
  - Dùng để miêu tả một hành động từ trước đến giờ chưa hề hoặc không hề xảy ra ( ta dùng với EVER –NEVER) . Ex: Have you ever been to Hue? I have never gone.
  - Dùng để miêu tả một hành động đã xảy ratrong quá khứ tính đến nay đã xảy ra được bao lâu (FOR) hoặc đã xảy ra từ lúc nào (Since)
  * For : Chỉ thời gian kéo dài bao lâu. Ex: You have studied English for 4 years.
  * Since: thời gian bắt đầu từ lúc nào Ex: She has studied English since 2003.
  4. Future simple Tense ( Thì tương lai đơn)
  - Use : Diễn tả một hành động sẽ xảy ra tại một thời điểm nào đó trong tương lai.
  - Form : + S + will / shall + V + …………… Ex: He will finish his homework tomorrow .
  - S+ won’t / shan’t + V + ……………….. Lan won’t go to the zoo next week.
  ? Will / Shall + S + V + …………………. ? Will you do this exercise ?
  5. Present progressive Tense ( Thì hiện tại tiếp diễn )
  - Use : Diễn tả một hành động xảy ra vào đúng thời điểm nói.
  -Form : + S + is / am/ are + V-ing + …………… Ex : I’m learning English now.
  - S + is / am/ are + not + V-ing + …… He isn’t learning English now.
  ? Is / Am / Are + S + V-ing + ………? Is he reading books now?
  - Note: Thì hiện tại tiếp diễn thường dùng kèm với các trạng từ : now, right now,at present , at the moment để nhấn mạnh tính chất đang diễn tiến của hành động ở ngay lúc nói .
  6. Near Future: Be going to ( thì tương lai gần )
  - Form : S + is / am/ are + going to + Vinf
  - Use : Dùng khi nói về một việc mà ai đó quyết định sẽ làm hay dự định sẽ làm
   
  Gửi ý kiến