TÀI NGUYÊN KHỞI NGHIỆP

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  SỐNG LÀ PHẢI MƠ

  THÂN CHÀO QUÍ THẦY, CÔ & CÁC BẠN ĐẾN VỚI BLOG KHỞI NGHIỆP - HẢI NGUYÊN VĂN!
  “ Mỗi người dù ít hay nhiều đều học ở bất kỳ người khác đôi điều gì đó” - Chúc mọi người sức khỏe, niềm vui, “TÂM” để trọn nghề và “NHẪN” để ước mơ!

  Gốc > TRA CỨU GIÁO ÁN > (13 thư mục)


  ANH 9 (46 bài)
  Word-logo-small

  GIÁO ÁN SOẠN ANH 9 HK1

  Ngày gửi: 2013-08-16 14:47:38

  Word-logo-small

  ANH 9 MẪU BÌNH ĐỊNH (BÀI 5)

  Ngày gửi: 2012-09-02 15:08:41

  Word-logo-small

  ANH 9 MẪU BÌNH ĐỊNH (TEST 2)

  Ngày gửi: 2012-09-02 15:06:44

  Word-logo-small

  ANH 9 MẪU BÌNH ĐỊNH (BÀI 4)

  Ngày gửi: 2012-09-02 15:05:15


  ANH 8 (22 bài)
  Word-logo-small

  ANH 8 MẪU SOẠN (BÀI 15-16)

  Ngày gửi: 2012-05-31 15:10:59

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM

  Ngày gửi: 2012-04-26 21:50:43

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN ANH 8 - MẪU SOẠN (U4-)

  Ngày gửi: 2011-05-12 22:11:39

  Word-logo-small

  NGỮ PHÁP ÔN TẬP HKII (ANH 8 -...

  Ngày gửi: 2011-04-24 23:50:34


  ANH 7 (19 bài)
  Word-logo-small

  GIÁO ÁN ANH 6 CẢ NĂM

  Ngày gửi: 2013-08-08 16:08:27

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN ANH 7 CẢ NĂM

  Ngày gửi: 2013-08-08 16:04:54

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN ANH 7 HK 2

  Ngày gửi: 2013-08-08 16:03:00

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN TIẾNG ANH 7 CẢ NĂM

  Ngày gửi: 2012-04-26 21:52:18


  ANH 6 (17 bài)
  Word-logo-small

  GIÁO ÁN ANH 6 MỚI 2015

  Ngày gửi: 2015-10-05 10:53:18

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN CHUẨN SOẠN ANH 6 (ÔN)

  Ngày gửi: 2011-08-10 13:03:49

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN CHUẨN SOẠN ANH 6 (U4-8)

  Ngày gửi: 2011-08-10 13:02:16

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN CHUẨN SOẠN ANH 6 (UNI...

  Ngày gửi: 2011-08-10 12:59:31


  ANH 10 (18 bài)
  Word-logo-small

  GIÁO ÁN ANH 10 CẢ NĂM

  Ngày gửi: 2012-10-10 20:01:54

  Word-logo-small

  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ANH 10

  Ngày gửi: 2011-08-29 07:04:46

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN ANH 10 CƠ BẢN (HK1-2)

  Ngày gửi: 2011-08-25 20:26:21

  Word-logo-small

  HỆ THỐNG TỪ VỰNG ANH 10 (2011)

  Ngày gửi: 2011-08-25 20:22:37


  ANH 11 (9 bài)
  Word-logo-small

  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ANH 11 (2011)

  Ngày gửi: 2011-09-16 12:22:53

  Word-logo-small

  PRACTICE HKII THEO SGK ANH 1...

  Ngày gửi: 2011-09-16 06:14:41

  Word-logo-small

  PRACTICE HKI THEO SGK ANH 11...

  Ngày gửi: 2011-09-16 06:13:18

  Word-logo-small

  BẢNG TỪ VỰNG ANH 11 (2011)

  Ngày gửi: 2011-09-16 06:03:17


  ANH 12 (7 bài)
  Pdf-small

  NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ÔN THI TN ...

  Ngày gửi: 2011-04-10 11:47:08

  Word-logo-small

  ĐỘNG TỪ CỤM ÔN THI TN 2011

  Ngày gửi: 2011-04-04 17:24:23

  Word-logo-small

  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ANH 12...

  Ngày gửi: 2010-11-09 17:29:19

  Word-logo-small

  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ...

  Ngày gửi: 2010-11-09 16:07:52


  Word-logo-small

  ON THI HSG TOAN

  Ngày gửi: 2012-04-12 23:57:21

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN TỰ CHỌN NGỮ VĂN 7 PHÙ...

  Ngày gửi: 2012-01-07 21:51:11

  Word-logo-small

  Địa lý 9

  Ngày gửi: 2011-08-06 15:54:06

  Word-logo-small

  Địa lý 7 hay

  Ngày gửi: 2011-08-06 15:53:36


  TC - KHGD - CKT (16 bài)
  Word-logo-small

  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH (ANH 4)

  Ngày gửi: 2013-08-25 21:46:43

  Word-logo-small

  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH (ANH 6-9)

  Ngày gửi: 2013-08-25 15:11:09

  Word-logo-small

  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ANH 6

  Ngày gửi: 2013-08-25 15:09:31

  Word-logo-small

  CHUẨN KIẾN THỨC ANH 6 2010 - ...

  Ngày gửi: 2010-11-07 11:24:52


  Word-logo-small

  CÁCH ĐƯA HÌNH ĐẠI DIỆN VÀO CB...

  Ngày gửi: 2010-12-15 17:47:31

  Word-logo-small

  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGỮ VĂN 6 ...

  Ngày gửi: 2010-10-18 08:04:51

  Word-logo-small

  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGỮ VĂN 8 ...

  Ngày gửi: 2010-10-18 08:00:56

  Word-logo-small

  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGỮ VĂN 9 ...

  Ngày gửi: 2010-10-18 07:57:35


  Word-logo-small

  ÔN TẬP HKII ANH PHÙ CÁT (2013...

  Ngày gửi: 2014-04-17 23:05:16

  Word-logo-small

  ĐỀ CƯƠNG ANH 6-9 (PHÙ CÁT)

  Ngày gửi: 2013-12-08 13:04:32

  Word-logo-small

  ÔN TẬP BÀI 4 ANH 6

  Ngày gửi: 2013-10-28 18:59:43

  Word-logo-small

  ÔN TẬP 45' LẦN 2 ANH 7

  Ngày gửi: 2013-10-28 18:15:06