TÀI NGUYÊN KHỞI NGHIỆP

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  SỐNG LÀ PHẢI MƠ

  THÂN CHÀO QUÍ THẦY, CÔ & CÁC BẠN ĐẾN VỚI BLOG KHỞI NGHIỆP - HẢI NGUYÊN VĂN!
  “ Mỗi người dù ít hay nhiều đều học ở bất kỳ người khác đôi điều gì đó” - Chúc mọi người sức khỏe, niềm vui, “TÂM” để trọn nghề và “NHẪN” để ước mơ!

  CỜ VIỆT NAM TUNG BAY

  A18
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:56' 16-08-2013
  Dung lượng: 6.9 KB
  Số lượt tải: 0
  Mô tả:

  00:10 06/10/2012

  Thầy Cô copy đoạn code sau và dán vào khối chính bất kỳ là xong 

  <script type="text/javascript">
  var trailimage=["http://bangvu.net/violet/Vietnam-240-animated-flag-gifs.gif", 100, 60] //image path, plus width and height
  var offsetfrommouse=[-5,10] //image x,y offsets from cursor position in pixels. Enter 0,0 for no offset
  var displayduration=0 //duration in seconds image should remain visible. 0 for always.

  if (document.getElementById || document.all)
  document.write('<div id="trailimageid" style="position:absolute;visibility:visible;left:0px;top:0px;width:1px;height:1px"><img src="'+trailimage[0]+'" border="0" width="'+trailimage[1]+'px" height="'+trailimage[2]+'px"></div>')

  function gettrailobj(){
  if (document.getElementById)
  return document.getElementById("trailimageid").style
  else if (document.all)
  return document.all.trailimagid.style
  }

  function truebody(){
  return (!window.opera && document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
  }

  function hidetrail(){
  gettrailobj().visibility="hidden"
  document.onmousemove=""

  }

  function followmouse(e){
  var xcoord=offsetfrommouse[0]
  var ycoord=offsetfrommouse[1]
  if (typeof e != "undefined"){
  xcoord+=e.pageX
  ycoord+=e.pageY
  }
  else if (typeof window.event !="undefined"){
  xcoord+=truebody().scrollLeft+event.clientX
  ycoord+=truebody().scrollTop+event.clientY
  }
  var docwidth=document.all? truebody().scrollLeft+truebody().clientWidth : pageXOffset+window.innerWidth-15
  var docheight=document.all? Math.max(truebody().scrollHeight, truebody().clientHeight) : Math.max(document.body.offsetHeight, window.innerHeight)
  if (xcoord+trailimage[1]+3>docwidth || ycoord+trailimage[2]> docheight)
  gettrailobj().display="none"
  else
  gettrailobj().display=""
  gettrailobj().left=xcoord+"px"
  gettrailobj().top=ycoord+"px"
  }

  document.onmousemove=followmouse

  if (displayduration>0)
  setTimeout("hidetrail()", displayduration*1000)

  </script>


  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến