TÀI NGUYÊN KHỞI NGHIỆP

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  SỐNG LÀ PHẢI MƠ

  THÂN CHÀO QUÍ THẦY, CÔ & CÁC BẠN ĐẾN VỚI BLOG KHỞI NGHIỆP - HẢI NGUYÊN VĂN!
  “ Mỗi người dù ít hay nhiều đều học ở bất kỳ người khác đôi điều gì đó” - Chúc mọi người sức khỏe, niềm vui, “TÂM” để trọn nghề và “NHẪN” để ước mơ!

  ÔNG GIÀ NOEL THEO TRỎ CHUỘT

  A16.jpg
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:51' 16-08-2013
  Dung lượng: 27.0 KB
  Số lượt tải: 1
  Mô tả:

  04:07 09/12/2012

  Thầy Cô chép và dán code sau vào bất kỳ khối nào.

  Nếu muốn dùng hình ảnh khác thì Thầy Cô thay link hình trong code và sửa độ rộng + chiều cao hình tại ["http://d2.violet.vn/uploads/resources/625/Santafunny.gif", 61, 70]

  <script type="text/javascript">
  var trailimage=["http://d2.violet.vn/uploads/resources/625/Santafunny.gif", 61, 70] //image path, plus width and height
  var offsetfrommouse=[15,10] //image x,y offsets from cursor position in pixels. Enter 0,0 for no offset
  var displayduration=0 //duration in seconds image should remain visible. 0 for always.

  if (document.getElementById || document.all)
  document.write('<div id="trailimageid" style="position:absolute;visibility:visible;left:0px;top:0px;width:1px;height:1px"><img src="'+trailimage[0]+'" border="0" width="'+trailimage[1]+'px" height="'+trailimage[2]+'px"><\/div>')

  function gettrailobj(){
  if (document.getElementById)
  return document.getElementById("trailimageid").style
  else if (document.all)
  return document.all.trailimagid.style
  }

  function truebody(){
  return (!window.opera && document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
  }

  function hidetrail(){
  gettrailobj().visibility="hidden"
  document.onmousemove=""

  }

  function followmouse(e){
  var xcoord=offsetfrommouse[0]
  var ycoord=offsetfrommouse[1]
  if (typeof e != "undefined"){
  xcoord+=e.pageX
  ycoord+=e.pageY
  }
  else if (typeof window.event !="undefined"){
  xcoord+=truebody().scrollLeft+event.clientX
  ycoord+=truebody().scrollTop+event.clientY
  }
  var docwidth=document.all? truebody().scrollLeft+truebody().clientWidth : pageXOffset+window.innerWidth-15
  var docheight=document.all? Math.max(truebody().scrollHeight, truebody().clientHeight) : Math.max(document.body.offsetHeight, window.innerHeight)
  if (xcoord+trailimage[1]+3>docwidth || ycoord+trailimage[2]> docheight)
  gettrailobj().display="none"
  else
  gettrailobj().display=""
  gettrailobj().left=xcoord+"px"
  gettrailobj().top=ycoord+"px"
  }

  document.onmousemove=followmouse

  if (displayduration>0)
  setTimeout("hidetrail()", displayduration*1000)

  </script>

  Chúc Thầy Cô giáng sinh vui vẻ !


  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến